<

Velkommen til kurs i Livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær i Sarpsborg

Kurs i Livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær arrangeres i Sarpsborg med oppstart 23. oktober 2017. Se www.livsstyrken.no eller www.facebook.com/livsstyrken for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med therese@livsstyrken.no eller miriam@livsstyrken.no .

Velkommen til kurs i Livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær i Sarpsborg

Kurset passer for deg som:

 • har lyst til å bli bedre kjent med deg selv
 • ønsker å få litt mentalt påfyll i hverdagen
 • vil være mer oppmerksomt tilstede i eget liv
 • har kroppslige plager og utfordringer i hverdagen

I Livsstyrketrening jobbes det ut fra en forståelse om at tanker, følelser, kropp og levd liv henger sammen, og at kroppslige helseplager kan være et uttrykk for at ”livet setter seg i kroppen”. Vi har et bevisst fokus på ressurser og muligheter gjennom hele kurset. Den enkelte ses på som den fremste eksperten i eget liv, med evne og kompetanse til å vite hva som er ditt eget beste – selv om du ikke nødvendigvis er bevisst denne kompetansen ennå.

På kurset trener vi på å rette blikket innover, lære å lytte til kroppen, og lære om hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Vi jobber med å styrke selvfølelsen og den indre autoriteten samt øke bevisstheten på hva som er viktig i livet for deg.

Tema for samlingene vil være:

 • Kraften i oppmerksomt nærvær; hvis kroppen kunne snakke…
 • Verdier; hva er viktig for meg?
 • Stress – hvordan påvirker det meg, og hvordan takler jeg det?
 • Hva gir og tar energi?
 • Hva trenger jeg? Om å sette grenser for seg selv
 • Sterke og svake sider. Vi jobber med polariteter.
 • Dårlig samvittighet
 • Ressurser, muligheter og valg

Kurset går over 8 ganger på mandager i ulike uker fra klokken 1800 til klokken 2100. Det blir kurs følgende datoer: 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 15/1, 29/1 og 12/2.

Kurset arrangeres på Villa Hjerterom (Tuneveien 100, 1712 Grålum) 

Pris: 1900kr

Obligatorisk informasjonsmøte tirsdag 10. oktober kl 1930 for deg som ønsker å delta. Kurset har mellom 8 og 12 deltagere og to livsstyrketrenere. 

Velkommen!