Her finner du Livsstyrketrenere

Østfold

Claussen, Therese
Vernepleier med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. Arrangerer private kurs: www.livsstyrken.no
Tlf: 94425626
E-post: theresec@hotmail.no

Tønnesen, Truls
Spesial sykepleier, Sarpsborg kommune
Tlf: 95799731
E-post: trulstonnesen@gmail.com

Bø, Miriam
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener NAV Rygge
Tlf: 92012918
E-post: miriamboe@icloud.com

Abrahamsen, Mette Iren Førrisdahl
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener. Videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Fagkonsulent i Askim kommune.
Tlf: 41241688
E-post: mette.f.abrahamsen@askim.kommune.no

Vege, Borghild
Holder LST kurs for pårørende m.fl. på kveldstid, samt for pasienter med psykiske lidelser i poliklinikken, DPS, på dagtid. Høsten 2017 er jeg i gang med mitt 8.kurs. Er interessert i andres erfaringer i forhold til målgruppene jeg arbeider med.
Tlf: 41290288
E-post: borghild.vege@gmail.com

Christensen, Line
Yrke: kreftsykepleier. Videreutdanning i kognitiv terapi Arbeidssted: Lærings- og mestringssenteret, sykehuset Østfold, Moss.
Tlf: 46922640
E-post: linechr4@gmail.com

Vestfold

Bondahl, Irene Førde
Utdannet sosionom med videreutdanning i veiledning og coaching. Har erfaring fra arbeid innenfor psykisk helse og arbeidsrettet veiledning.
Tlf: 41322599
E-post: irene-bo@outlook.com

Henriksen, Åse
test
Tlf: 99729010
E-post: kallosa64@live.no

Lurås, Inger Johanne
Er utdannet livsstyrketrener, instruktør i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og instruktør i Mediyoga.
Tlf: 97014191
E-post: inger.johanne.luras@uit.no

Bjurgren, Liv Anne
Holder for tiden ikke kurs, men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om Livsstyrketrening eller videreutdanningen.
Tlf: 91695103
E-post: livannebjurgren@yahoo.no

Trollsaas, Birgitte
Jobber i Horten kommune, Enhet for rus og psykisk helse Mottaksteam.
Tlf: 90180193
E-post: gitte77@online.no

Norlin, Helén
.
Tlf: 98231935
E-post: helen.norlin@larvik.kommune.no

Wilse, Inger Tone
Jeg har ikke behov for at det legges ut noe mer utfyllende rundt meg som Livsstyrketrener
Tlf: 98237911
E-post: inger.wilse@velle.no

Winnæss, Gry
Jeg er sykepleier i Holmestrand og omegn. Utdanningen Livsstyrketrening gav meg innsikt i eget levd liv, gjennom konkrete erfaringer i nået. Dette er mulig for alle! Ta gjerne kontakt med meg.
Tlf: +4793098598
E-post: grywin@online.no

Rød, Karin
Jeg er sykepleier, Qigong instruktør og Veileder/coach. Har Livsstyrketrening i samarbeid med Sandefjord og Larvik kommune
Tlf: 97160437
E-post: karin-rod@outlook.com

Ringdal, Tone
Jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener ved Mottaksteam, Enhet for rus og psykisk helse, Horten kommune. Leder den tverrfaglige videreutdanningen i Livsstyrketrening sammen med Heidi Zangi, VID Vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Oslo.
Tlf: 92226134
E-post: tone-rin@online.no

Vest-Agder

Moland, Anita Kristin Gjærevold
Sosionom og Livsstyrketrener. Jobber som rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret, Sørlandet sykehus Flekkefjord. Også miljøterapeut Lister DPS. Holder kurs i Mindfulness, veiledning av enkeltpersoner og grupper i Livsstyrketrening.
Tlf: 41304920
E-post: molandanita@gmail.com

Sogn og Fjorande

Midtbø, Nina
Jobber ved Lærings og Meistringssenteret i Helse Førde. Vi tilbyr Livsstyrketreningskurs -meistre livet og jobben 4 ganger i året.Tilbodet er spesielt for deg som er helt eller delvis sjukemeldt eller står i fare for å bli det. Målgruppa er menneske med sammensatte plager knytta til muskel- og skjelettlidelser, stressreaksjoner, utbrenthet og lettere depresjoner. Innhold: Et mestringskurs med veiledning i grupper (6-8 personer) for deg som har behov for eller ønske om å mestre og styrke livet utifra den aktuelle livssituasjonen. Via oppmerksomhetstrening og ulike kreative læremetoder arbeider vi med bevisstgjøring av: •tankar, følelser og kropp, •dine ressursar og muligheter •vaner og mønstre i hverdagen – og i arbeidslivet. kontakt informasjon: Tlf: 41530549/57751001
Tlf: 91667412
E-post: nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no

Sør-Trøndelag

Jenssen, Merete Hagen
Sykepleier, livsstyrketreningskurs smerte/utmattelse
Tlf: 93001743
E-post: merete.hj@live.no

Rogaland

Bjelland, Eirin Tesaker
Utdannet som fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 40217567
E-post: eirin.tesakerbjelland@gmail.com

Sandvik, Åsne Gro
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder. Ansatt som koordinator ved Frisklivssentralen i Sola kommune
Tlf: 90593135
E-post: aasne.gro.sandvik@lyse.net

Myhre, Borghild Aarskog
Utdannet Mensendieck- fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder, kursholder, instruktør og fagutvikler i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 95228452
E-post: borghild.aarskog.myhre@hotmail.com

Oppland

Dahl, Berit
Ansatt ved Unicare Steffensrud, Vestre Toten
Tlf: 41294509
E-post: bdahl58@gmail.com

Kruge, Ellen
Jeg er utdannet kokk, vernepleier, har 2 år videreutdanning med veiledningspedagogikk og Livsstyrketrening. Har fibromyalgi selv og lev med sykdommen rundt 20 år, og med god selvinnsikt og gode teknikker/metoder fra Livsstyrketrening fungerer jeg i jobb siden 2011. Vil holde kurs i LST så fort det er 6 stykker som er interessert, og tar ellers i mot mennesker til individuell veiledning og bruker da metodene fra LST, samt at det blir gitt "hjemmelekser", slik at det må jobbes med temaene i mellom hver veiledning. Dette for å skape endring gjennom prosess. Velkommen skal du være til veiledning som kan gi deg et liv fylt av livsglede, selvinnsikt og hvor du oppdager at du har alle ressursene i deg til å mestre ditt liv. Gode klemmer fra Ellen ♡ Sjekk gjerne ut www.veiledningssamtale.no
Tlf: 97075772
E-post: ekruge@hotmail.com

Hæhre, Ellen
Jobber som teamleder på Beitostølen Helsesportsenter.
Tlf: 95849710
E-post: ellen.haehre@bhss.no

Svarstad, Anne Aslaug
Fysioterapeut, Livsstyrketrener og MediYoga instruktør. Jobber på Revmatismesykehuset i Lillehammer, her har vi kontinuerlig kurs i Livsstyrketrening.
Tlf: 95749621
E-post: svarstadanne@gmail.com

Oslo

Uhre, Berit
Har ledet Livsstyrkekurs sammen med Liv Rognerud Eriksson 4,5 t x 11 samlinger Vår 2016 og Vår 2017 i regi av Lærings-og mestringssenteret ved Diakonhjemmets sykehus
Tlf: 41564784
E-post: bmuhre@hotmail.com

Solli Schøien Brodin, Katinka
Diverse utdannelse og arbeidserfaring innenfor drama, fysisk teaterarbeid, fortelling, livshistoriearbeid og ledertrening. Spesielt med fokus på barn, ungdom og unge voksne.
Tlf: 92051836
E-post: katinka1@online.no

Steen, Eldri

Tlf: +47 4156
E-post: eldri.steen@gmail.com

Nesse, Oddfrid
Jeg har arbeidet som sykepleier siden 1989, har videreutdanning innen kreft, organisasjonspsykologi og ledelse. Mangeårig erfaring innen spesialisthelsetjenexxsten. Jobber nå som kreftkoordinator i Bydel Frogner. Er kursveileder i Livsstyrketrening i SALSA—prosjektet.
Tlf: 97514667
E-post: oddfrid.nesse@gmail.com

Carlsen, Britt
Britt Carlsen britt_carlsen@yahoo.no Tilbyr kurs i livstyrketrening for etterlatte på Lovisenberg Diakonale sykehus, avdeling Hospice.
Tlf: 97621855
E-post: britt_carlsen@yahoo.no

Mejia, Marianne Iversen

Tlf: 95841050
E-post: iversenmejia4@yahoo.no

Stranger, Adeline Cecilie
Adeline Stranger
Tlf: 48094900
E-post: adeline@stranger.as

Aasheim, Ellen
Hvis noen ønsker en co-veileder i Oslo-området, så kontakt meg gjerne!
Tlf: 48194372
E-post: ellen.aasheim@yahoo.no

Norland

Schrøder, Hilde
Sykepleier, master practitioner NLP, Deva yoga instruktør
Tlf: 48061241
E-post: hilde.schroder@gmail.com

Hedemark

Schjervheim, Unni Berit
Jeg jobber nå i Nes kommune, Akershus, som kommuneoverlege. Her holder jeg Livsstyrketrening for ansattegrupper ved anledning, og deltar i ulike prosjekter og grupper, som jobber med Livsstyrketrening og lignende verktøy som tilnærmingsmetoder.
Tlf: 99262251
E-post: unnischj@online.no

Akershus

Plahte, Ingunn Stenersen
Arbeidssted Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Holder Livsstyrketreningskurs for personer med revmatisk inflammatorisk sykdom.
Tlf: 90142843
E-post: istenersen@hotmail.com

Sørensen, Anita
Utdannet sykepleier fra 1992. Ansatt på revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus fra 2001.
Tlf: 97199066
E-post: sorensen.anita@yahoo.no

Kaurin , Mette
Ved siden av å være utdannet Livsstyrketrener er jeg klinisk sosionom og familieterapeut . Jeg har videreutdannelser i psykisk helse og rus, og er også utdannet Kommunikolog . Jeg bor og holder kurs i Drøbak. Du er velkommen hvis du har et ønske om å bli bedre kjent med deg selv, og / eller for å finne strategier og ressurser hos deg selv for lettere å leve med de utfordringene du har i livet ditt. Ønsker du ikke gå på kurs, tar jeg deg gjerne i mot til individualsamtaler innen temaene vi berører i Livsstryrketreing. Du er uansett veldig velkommen 💕💕
Tlf: 41454528
E-post: mknordb@online.no

Løken, Bente Dreiem
Livsstyrketrener og fysioterapeut. Bor i Nittedal, jobber i Skedsmo kommune.
Tlf: 91103769
E-post: bente.dreiem.loken@gmail.com

Engeseth, Elin
Jeg tok utdanning som Livsstyrketrening, Høgskolen i Vestfold 2001 - 2002. Har praktisert kunnskapen i mitt arbeid som spesialist i psykomotorisk fysioterapi /avtalepraksis Ski kommune individuell behandling og gruppe frem til vår 2017. Er nå invitert til å drive Livsstyrketrening som en av to ledere for en gruppe i Askim kommune.
Tlf: 90529033
E-post: ee@follofysioterapi.no

Andersson, Ingjerd Olimb
Enebakk kommune
Tlf: 96226111
E-post: ingjerd.andersson@gmail.com

Akre, Ann-Grete Dybvik
Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg jobber i dag som Høgskolelektor v. Høgskolen i Innlandet. Jeg holder for tiden Livsstyrketreningskurs for SALSA-prosjektet på Øvre Romerike.
Tlf: 90795272
E-post: anngrete.akre@inn.no

Ruud, Sigmund
Hei ! Jeg driver individuell veiledning ved min klinikk. Ullernklinkken manuellterapi og rehabilitering Ullern Alle 28 0381 Oslo Mitt tlf nr er 47928231 og jeg har mail sr@ullernklinikken.no
Tlf: 47928131
E-post: sigruu123@gmail.com

Buskerud

Neteland, Tordis
Bedriftsøkonomisk og idrettspedagogisk utdannelse. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennomført 2017. Frisklivskoordinator i Hemsedal kommune. Det jobbes med å tilby kurs i Hemsedal kommune høsten 2017.
Tlf: 97058818
E-post: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Liknes, Marianne
Jobber som ergoterapeut i Ringerike kommune, med bl a Hverdagsrehabilitering. Jobber for å opprette, og få i gang et tilbud på Livsstyrketrening i kommunens regi. Ber derfor interesserte om å ta direkte kontakt med meg for mer opplysninger.
Tlf: 93229197
E-post: marianne_liknes@hotmail.com

Grina, Line Camilla
Jeg er sosionom og jobber for tiden for Sonans Karriere. Hvis det finnes noen livsstyrketrenere i geografiks nærhet, så ta gjerne kontakt :-)
Tlf: 91738514
E-post: camipuz84@gmail.com

Aust-Agder

Holm, Cecilie Beisland
Livsstyrketrener, yogalærer med videreutdanning i yoga for psykisk helse, instruktør i TRE (Tension and Trauma Release Exercises)
Tlf: 95919815
E-post: cecibho@live.no

Skjævestad, Minnie
Off.godkj. sykepleier fra 1985 Livsstyrketrener fra 2004 Gestaltterapeut MNGF fra 2008 Privatpraksis som gestaltterapeut , livsstyrketrener i Agder Gestaltterapi
Tlf: 99327783
E-post: minnie@agdergestaltterapi.no

Ulstein, Ingrid Gundersen
Sosionom, NLP Helsecoach, Tankefelt Terapeut (TFT)
Tlf: 92897626
E-post: ingulst@hotmail.com