Fra medlemmer

Har du noe du vil dele med andre medlemmer, kan du sende det til oss og vi legger det ut her. Endel av det som blir publisert på Facebook vil du også kunne finne er.